بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

قبول شکست پیش از رقابت ممنوع

قبول شکست در کنکور قبل از روز آزمون، ممنوع!

قبول شکست قبل از رقابت! #پارگراف_۱ یکی از مهم ترین موضوعاتی که یک داوطلب کنکور در روزهای نزدیک به کنکور باید در ذهن خود داشته باشد، رهایی از شر تفکری است که من نام آن را “قبول شکست قبل از رقابت” می نامم. طبیعی است که هر سال، بسیاری از داوطلبان کنکور، داستان های متفاوتی بابت افراد موفق در سال های گذشته می شنوند یا در مصاحبه های تبلیغاتی آموزشگاه های بزرگ می بینند. اما در واقع بسیاری از داوطلبان، شکست [...]

ادامه مطلب...